Skocz do zawartości


Zdjęcie

Biuletyn Zarządu


62 odpowiedzi w tym temacie

#1 Mrucznik

Mrucznik

  rozradowany sentymentem

 • Zarząd
 • 325 postów
 • Nick SA-MP:John_Mrucznik

Napisano 07 sierpień 2015 - 20:56

Zebrania I-VI pominięto

Zarząd na VII zebraniu które odbyło się dnia 15.XI w godzinach 20:15 - w składzie: Mark, Mrucznik, 0Verte, Julia, Skubany podjął następujące decyzje:

1. Wprowadzenie zmian wStatucie dla Administracji i Komisji"
 • Art. 10a. Zawieszenie administratora
 • Art. 5. Zaufany Gracz
2. Nadanie awansów dla:
 • _Kenji_
 • Alvin_Squirrell
 • Scott_Anderson
3. Przywrócenie administratora Susan_Finney na 1lvl Administratora
4. Cofnięcie zawieszenia oraz pozbawienie stanowiska Administratora dla:
 • Nick_Russell
 • Sergei_Iavlenskaia ( Rayan_Leoncavallo)
 • Roberto_Russo
 • Enrique_Nieves
5. Odrzucenie wniosku dotyczącego odwołania członka zarządu Julia, z poniższym wyjaśnieniem:
Spoiler

5. Nadanie kar dla administratorów:5. Wyznaczenie członka zarządu Mark jako odpowiedzialnego za przeprowadzenie wyborów na kierownika Komisji Ogólnej.
6. Przesunięcie na następne spotkanie spraw dotyczących:
 • Zmiany w Liście Kar i Zasad
 • Obłożnie bana za szkodzenie serwerowi dodatkowymi wymogami
 • Prace nad systemem oceny Zarządu
 • Zatwierdzenie projektu systemu oceny Zarządu
 • Prace nad zmianami w zasadach oceny i nagradzania administracji
 • Dyskusja na temat obecnych możliwości nagradzania administratorów i skuteczności systemów ocen
 • Przygotowanie do rozpoczęcia prac nad centralnym systemem oceny pracy administracji niższej
 • Zmiana zasad nadawania punktów, plusów i awansów dla administracji wyższej
 • Wysłanie zapytania do osób odpowiedzialnych za administrację niższą o obecne zasady nagradzania i oceny
 • Sprawdzenie skarg posiadających status oczekujący
 • Decyzja w sprawie przyjęcia lub odrzucenia kandydatur na stanowiska P@
7. Wyznaczenie daty kolejnego zebrania: 25 listopada (sobota), godzina 19:00

#2 Mrucznik

Mrucznik

  rozradowany sentymentem

 • Zarząd
 • 325 postów
 • Nick SA-MP:John_Mrucznik

Napisano 07 sierpień 2015 - 20:56

Zarząd na VIII zebraniu które odbyło się dnia 27.IV w godzinach 19:15-21:30 - w składzie: Mark, Mrucznik, 0Verte, Julia, Skubany podjął następujące decyzje:

1. Nadanie rangi PółAdministratora następującym graczom:
 • Casandra_Toretto (1lvlP@)
 • Rayan_Boyka (1lvlP@)
2. Nadanie awansów dla Administratorów:
 • Marco_Leoncavallo (na 16lvl@)
 • John_Harrison (na 2lvl@)
 • Michael_West (na 11lvl@)
 • Jose_Malve (na 21lvl@)
 • Marcello_Saviano (na 3000lvl@)
 • Kate_Thomas (na 2lvl@)
 • Carmen_Delacortez (na 4lvl@)
 • Rosa_Yoshida (na 4lvl@)
3. Nadanie rangi Administratora następującym graczom:
 • Satoru_Hayate (1lvl@)
 • Tiago_Bonetti (1lvl@)
4. Wydalenie z administracji następujących graczy:
 • Max_Price (N!ree)
 • Scott_Anderson (VaSe)
5. Przesunięcie na następne spotkanie spraw dotyczących:
 • Systemem oceny Zarządu
 • Wyznaczenie zadań dla członków zarządu zgodnie z nowym systemem
 • Wprowadzenie zmian w zasadach oceny i nagradzania administracji
 • Wprowadzenie zmian wStatucie dla Administracji i Komisji"
6. Wyznaczenie daty kolejnego zebrania: 6 maja (poniedziałek)

#3 Mrucznik

Mrucznik

  rozradowany sentymentem

 • Zarząd
 • 325 postów
 • Nick SA-MP:John_Mrucznik

Napisano 07 sierpień 2015 - 20:56

Zarząd na IX zebraniu które odbyło się dnia 7.V w godzinach 19:30- - w składzie: Mrucznik, 0Verte, Subany podjął następujące decyzje:

 • Nadanie graczowi Rayan Shappard 20 lvl @ (prawo powrotu)
 • Rozpoczęcie prac nad stworzeniem serwera Minecraft
 • Dodanie nowego uprawnienia dla kierownika Komisji Organizacyjnej: powoływanie i odwoływanie liderów frakcji oraz nadawanie panelów frakcji i rodzin
 • Awansowanie JEFE(Jose_Malve) na 100@lvl
 • Nadanie P@ zaufanej graczce Chloe_Moore Tosia
 • ustalenie daty kolejnego zebrania na 9.V 2013r.
 • Przyjęcie Regulaminu nadawania Opiekunów IC o następującej treści:
  Treść proponowana
  Spoiler


  Zatwierdzona i zmodyfikowana przez Zarząd treść regulaminu
  Spoiler

 • Status ostrzeżń na forum, jak i na serwerze równy 0
 • Opanowanie, znajomość języka polskiego jak i zasad poprawnego pisania.
 • Poświęcenie minimum pół godziny dziennie na moderację tematów, a takżee pomoc graczom, szczególnie tym nowym.
 • Duży staż na forum i serwerze
 • Znajomość komend i miejsc na serwerze w szczególności tych potrzebnym nowym graczom
  2. żeby zostać Opiekunem IC należy przejść przez następujące etapy:

 • Wysłanie podania do osób sprawdzających. Jeżli nie wyznaczono takich osób to podanie należy wysłać do kierownika odpowiedzialnego za nadawanie Opiekunów IC.
 • Rozmowa z kandydatami
 • Przejście okresu próbnego wynoszącego 7dni
  3. O tym czy osoba przeszła dany etap decyduje kierownik lub osoba przez niego wyznaczona według własnego uznania.
  5. Do gracza który uzyskał 200 RP points 2 nie stosuje się
  6. W przypadku odrzucenia kandydata może odwołać się do RA w ciągu 3dni od daty odrzucenia. Osoba odwołująca się musi jednak wskazać dlaczego podanie powinno być przyjęte oraz wskazać uchybienia które w znaczący sposób wpłynęły na ocenę kandydata.

  Dział II - Ocenianie opiekunów

  7. Ocenianie Opiekunów IC opiera się na systemie plusów i minusów:
  8.Opiekun IC może dostać plusa za:


 • Moderacje działów.
 • Moderacje działów dodatkowych.
 • Pochwałę na forum.
 • Nieobowiązkowe raporty cotygodniowe.
 • Sumiennie wykonywane obowiązki.
  9.Opiekun IC może dostać minusa za:

 • Znikomą aktywność.
 • Edycję regulaminów ustalonych przez głównego opiekuna
 • Brak chęci pomocy innym graczom, którzy jej potrzebują.
 • Nie wykonywanie przydzielonych obowiązków przez opiekuna opiekunów In Character.
 • Skargę na forum.


  Wprowadzono takżee

  Zmiany w statutcie

 • Modyfikacja art. 8 ust. 2 (z Oprócz uprawnień Administratora Serwera, Administratorzy Forum posiadają następujące uprawnienia dodatkowe na Administratorzy Forum posiadają następujące uprawnienia dodatkowe)
 • dodanie art. 1 ust. 1 pkt.9 o treści: będąc w administracji wyższej działać w jednej lub dwóch komisjach administracyjnych
 • dodanie do art. 1 ust. 2 pkt. 1 frazyRole Play"
 • dodanie art. 1 ust. 2 pkt. 4 o treści: Zajmować stanowiska w administracji będąc z niej wcześniej wyrzuconym
 • Usunięcie w całości art. 2 [spoiler]Art. 2. Lider (zwany dalej Szefam Organizacji)
 • 1. Szefem Organizacji jest każda osoba posiadająca jej panel
  2. Liczba Szefów Jednej Organizacji nie może przekraczać trzech.
  3. Szef organizacji może podejmować samodzielnie dowolne działania w zakresie organizacji
  którą zarządza za wyjątkiem tych wymienionych w ust. 4
  4. Szef Organizacji podlega bezpośrednio Radzie Administracyjnej która musi zatwierdzać
  następujące działania:
  1) Zmiana nazwy organizacji
  2) Powołanie i odwołanie Szefa Organizacji na wniosek uprawnionego do tego członka
  Komisji Organizacyjnej
  3) Powołanie drugiego szefa organizacji na wniosek obecnego szefa
  4) Zmiana profilu działalności
  5. Szef Organizacji ma prawo pierwszeństwa realizacji propozycji zatwierdzonych przez osobę
  wprowadzającą zmiany.
  1) Zmiany te muszą zostać zgłoszone w specjalnie przeznaczonym do tego dziale
  6. Szef Organizacji może w dowolnym momencie zrezygnować ze swojej funkcji po
  poinformowaniu Rady Administracyjnej, nie przysługuje mu jednak możliwość powrotu. W
  przypadku braku drugiego Szefa Organizacji organizacja jest usuwana, jeżeli to niemożliwe
  Szefem Organizacji zostaje osoba z najwyższą rangą i lewelem.
  7. Rada Administracyjna może przyznać szefowi rodziny lub biznesu tytuł lidera rodziny lub
  biznesu i tym samym włączyć go do grona administracji niższej
 • Zmiana art. 3 ust. 3 z Szeczgółowy zakres uprawnień opiekunów określa Regulamin Opiekunów, wydawany i modyfikowany przez osobę wymieniona w pkt. 1. W przypadku braku regulaminu uprawnienia opiekunów ogranicza się do moderacji działów na forum związanych z Role Play i ogólną grą In Character. na Zakres uprawnień opiekunów określa gamemod oraz H@ forum.
 • Zmiana art. 5 ust. 3 pkt.2 z kontrola graczy w obrębie własnego otoczenia i wyrzucanie ich w przypadku
  łamania LKiZ na kontrola graczy w obrębie własnego otoczenia i karanie ich w przypadku
  łamania LKiZ
 • Zmiana art. ust. 1 pkt 1. z Prawo do złożnia indywidualnego wniosku o nadanie P@ ma każdy administrator
  wyższego szczebla (tracąc jednocześnie pozostałe przywileje) oraz Zaufany Gracz za
  zgodą kierownika własciwego ds. ZG. Wniosek może być ponawiany co miesiąc. na Prawo do złożnia indywidualnego wniosku o nadanie P@ ma każdy administrator wyższego szczebla (tracąc jednocześnie pozostałe przywileje) oraz Zaufany Gracz za
  zgodą kierownika własciwego ds. ZG
  . Wniosek może być ponawiany co miesiąc.
 • Zmiana art. 7 ust. 5 z Decyzję o awansie Administratora Serwera zatwierdza Zarząd na
  wniosek własny, 10 graczy lub administratora wyższego na Decyzję o awansie Administratora Serwera zatwierdza Zarząd a podejmuje kierownik komisji w której działa administrator.
  1) Jeżli o awans ubiega się kierownik obowiązują zwykłe zasady zgłaszania wniosków do
  Zarządu.
 • Uchylono art. 9 ust. 3 o treści Dopuszcza się możliwość powołania członka zarządu nie spełniającego wymogów z ust. 1.
  Decyzję o przyjęciu takiej osoby podejmuje Zarząd
 • Dodanie do art. 10 ust. 3 pkt 3 zwrotu: w tym wyrzuceniu z administracji
 • Drobne zmiany w art. 11
 • Uchylenie w całosci art. 12
 • Zmiana art. 13 ust. 1 pkt. 2 lit. b z nie więcej niż 3 dodatkowych członków na nie więcej niż 5 dodatkowych członków
 • Dodanie do art. 13 ust. 1 pkt. 3 lit. c frazy: nie więcej niż
 • Zmiany w art. 15 w tym zmiana ust. 4 z Wszystkie decyzje Zarząd podejmuje większością zwykłą, chyba ż dalsza część artykułu
  stanowi inaczej na Wszystkie decyzje Zarząd podejmuje w drodze ustaleń. Głosowanie odbywa się tylko wtedy gdy statut tak
  stanowi lub Zarząd nie jest w stanie ustalić wspólnego stanowiska.
 • Zmiana art. 16 ust. 6 pkt 2 z inne osoby wymienione w statucie na 20 graczy
 • Istotne zmiany w art. 17
 • Zmiana art. 18 ust. 3 z Kontrolę nad Komisjami sprawuje Wydział Kontroli. na nadzór nad komisjami i kierownikami
  sprawuje Zarząd
 • Dodanie do art. 18 ust. 9 frazy na końcu: chyba ż jest to funkcja zastępcy
  kierownika
 • Zmiany w art. 19
 • Uchylenie art. 20 ust 6 i art. 20 ust. 7 o treściach: 6. Wydział Kontroli jest również organem odwoławczym od decyzji kierowników komisji
  7. Nadzór nad zasadami oraz procedurami tworzonymi przez komisję sprawuje Zarząd
 • Zmiany w Art. 22
 • Dodanie art. 24 ust. 1 pkt. 5 o treści: ban z wpisaniem na listę
 • Istotne zmiany w Art. 14 (m.in zwiększenie wymaganych głosów do 50 i uproszczenie zasad)
 • Drobne zmiany w art. 10a
 • Zmiana Art. 9 ust. 2 pkt. 1 z właściciel serwera na:

 • John Mrucznik (Mrucznik)
 • Zmiana Art. 9 ust. 1 z Członkiem zarządu automatycznie staje się:
  1) Administrator Serwera z co najmniej 3000 levelem na Członkiem zarządu jest są osoba wybrana przez Zarząd
 • Dodanie atr. 5 ust. 4a o treści: [spoiler]4a. Prawo do degradacji ZG na serwerze za pomocą specjalnej komendy ma każdy
  administrator wyższy za wyjątkiem P@
  1) Administrator który dokonał degradacji ma obowiązek zgłosić ten fakt w ciągu 24h do
  kierownika właściwego ds. ZG oraz zamieścić stosowny komunikat administracyjny w
  którym przedstawi powody degradacji.
  2) ZG może odwołać się od decyzji w ciągu 7dni od opublikowania komunikatu do Rady
  Administracyjnej

[/list] Zmiany w statucie wchodźą w życie z dniem 14.V.2013r.Pełna lista zmian znajduje się pod tym adresem: http://mrucznik-rp.p...ch&attach_id=11
Zarząd nie rozpatrzył wszystkich wniosków ponieważ w połowie zebrania zabrakło wymaganej przez statut liczby członków.
 • [/list] [/list] [/list] [/list] [/list] [/list] [/list]


  #4 Mrucznik

  Mrucznik

   rozradowany sentymentem

  • Zarząd
  • 325 postów
  • Nick SA-MP:John_Mrucznik

  Napisano 07 sierpień 2015 - 20:57

  Zarząd na X zebraniu (część 1) które odbyło się dnia 13.V w godzinach 17:30 - 17:45 w składzie: 0Verte, Dawid, Julia podjął następujące decyzje:


  1. Nominacje

  Na czlonków Zarządu:
  • _Dawid_ - _Dawid_
  • GodLike - Marcello Saviano
  2. Podjęcie decyzji o kontynuacji zebrania pojutrze tj. 15.V o godzinie 16:00
  3. Przerwanie zebrania z powodu istotnych kłopotów z połączeniem internetowym przewodniczącego Zarządu.

  #5 Mrucznik

  Mrucznik

   rozradowany sentymentem

  • Zarząd
  • 325 postów
  • Nick SA-MP:John_Mrucznik

  Napisano 07 sierpień 2015 - 20:57

  Zarząd na X zebraniu (część 2) które odbyło się dnia 25.V w godzinach 17:20- 19:00 w składzie: 0Verte, Julia, Dawid, GodLike, Mrucznik podjął następujące decyzje:


  1. Zatwierdzenie planu wyborów na P@ o następującej treści:
  Spoiler


  7. Przesunięte na następne zebranie (kandydat musi się stawic na następne zebranie w celu rozmowy z nim)
 • Cassandra_Gossling Ricki na @ Wniosek 224
 • Rayan_Boyka (Vladimir_Vasilliev) Boyka na @ Wniosek 226
 • Chloe_Moore Tosia na @
 • Wprowadzenie systemu ocenu członków zarządu i kierowników
 • Wyznaczenie zadań na najbliższy okres (uzgodnienia)
 • 8. Odrzucone wnioski (jednogłośna decyzja)
 • Laurentius_Rundsted (Danny_Aryan) Leniu na P@ Wniosek 222
 • Charlie DiVerone xeS na P@ W106
 • Shawn Shawn_Smith na @ Wniosek 228
 • Andriej Andriej Dragunow na P@ Wniosek 202
 • 9. Ustalenie orientacyjnej daty następnego zebrania na 1.VI, godz. 14:00
 • [/list]

  #6 Mrucznik

  Mrucznik

   rozradowany sentymentem

  • Zarząd
  • 325 postów
  • Nick SA-MP:John_Mrucznik

  Napisano 07 sierpień 2015 - 20:57

  Zarząd na XI zebraniu które odbyło się dnia 5.VI w godzinach 19:00- 20:30 w składzie: 0Verte, Julia, Dawid, GodLike, Mrucznik podjął następujące decyzje:

  1. Zatwierdzenie zrzeknięcia się stanowiska przez administratora _Mark_ (outmark) (będzie on jednak nadal kontynuował pracę nad panelami)

  2. Kary
  • Degradacja Michau Mike_Machiavelli do ZG
  • 3. Nominacje
  • Cassandra_Gossling Ricki na @ Wniosek 224
  • Leo Herrera na @ Wniosek 230
  • Chloe_Moore Tosia na @
  • 4. Zmiany w statucie


  • Zmiana Art. 16 ust. 5 pkt. 1 zpowoływania albo zatwierdzania członków administracji niższej" na powoływania albo zatwierdzania niektórych członków administracji niższej
  • Zmiana Art. 19 ust. 4 z Od decyzji asystentów można się odwołać do kierownika na
   Od każdej decyzji komisji można się odwołać w ciągu 3 dni od jej wydania. Wszelkie działania w sprawie w której zło????ono odwołanie są wstrzymywane.
   Odpowiedż na odwołanie musi być udzielona w ciągu 7dni a w przypadku Zarządu na najbliższym zebraniu w przeciwnym razie odwołanie jest uznawane za zasadne.
   Osoba wydającą decyzję ma obowiązek poinformować o możliwości odwołania pod groźbą nieważności decyzji.
  • Dodanie Art. 14 ust. 4 pkt. 3 o treści: Od decyzji asystentów można się odwołać do kierownika
  • usunięcie w całości Art. 20 o treści
   Spoiler

  • Kontrola Komisji
  • Kontrolę nad komisjami sprawuje Wydział Kontroli
  • Członków Wydziału Kontroli powołuje Zarząd
  • Wydział Kontroli ma prawo do:
   Kontroli dorażnej obejmującej badanie konkretniej procedury, działania lub wypadku
   Kontroli całościowej wielodniowej, badającej wszystkie działania komisji
   Po zakończeniu kontroli Wydział Kontroli ma obowiązek opracować jej wyniki i przedstawić je podczas Rady Kierowników
   Wydział Kontroli ma prawo otrzymania od kierownika komisji wszelkich informacji niezbędnych do wykonania kontroli
   W tym prawo do przesłuchania członków komisji.


  5. Wyznaczenie Julii i Mrucznika jako osoby odpowiedzialnej za realizacje postanowień Zarządu.

  6. Prośba o uzasadnienie byłych czlonków WK w tej sprawie
  http://mrucznik-rp.p...231#entry804231

  7. Ustalenie ostatecznego terminu wprowadzenia:
 • zasad sprawdzania strat 17.VI
 • systemu oceny zarządu i kierowników 5.VII
 • zasad sprawdzania skarg na administrację wyższa i niższą (z uwzględnieniem kierowników) 12.VI
 • sposobu powoływania kandydatów do Rady serwera 12.VI
 • 8. Odrzucone wnioski
 • Shaun Clark Pafeu na P@ Wniosek 227
 • Nadanie P@ dla zaufanego gracza - Andriej Dragunow Wniosek 202
 • Skyfall, Mike_Waled/Ethan_Hunt Wniosek 236
 • Akiro_Misthubishi Akiro Wyjaśnienia
 • Nagato_Bushido Alex Uchiha Wyjaśnienia
 • Arturo_Sasaki HackedMe aka Sand Wyjaśnienia
 • Zmiana Art. 3 ust.1 pkt. 2 z Przedstawienie kandydatów na opiekunów Radzie Administracyjnej do zatwierdzenia albo opiekunów do odwołania. na Mianowanie i odwoływanie Opiekunów IC.
 • Odrzucenie apelacji http://mrucznik-rp.p...acje/karta/6037
 • 9. Ustalenie daty następnego zebrania na: 13.V (czwartek) 18:30
  [/list] [/list]


 • #7 Mrucznik

  Mrucznik

   rozradowany sentymentem

  • Zarząd
  • 325 postów
  • Nick SA-MP:John_Mrucznik

  Napisano 07 sierpień 2015 - 20:57

  Zarząd na XII zebraniu które odbyło się dnia 13.06.br w godzinach 18:30-19:05 - w składzie: Mrucznik, 0Verte, Julia, Dawid, GodLike podjął następujące decyzje:


  1. Zmiany i utworzenie nowych regulaminów:2. Nominacje
  • Nominacja Roberto Russo na @ BadBoy (GodLike)
  3. Nagrody
  • Awansowanie Jamal_Scott LSD na 15@lvl (GodLike)
  • Awansowanie Carmen Delacortez


  #8 Mrucznik

  Mrucznik

   rozradowany sentymentem

  • Zarząd
  • 325 postów
  • Nick SA-MP:John_Mrucznik

  Napisano 07 sierpień 2015 - 21:00

  XIII zebranie - pominięto


  Zarząd na XIV zebraniu które odbyło się dnia 4.09.2013r. w godzinach 19:30-21:30 - w składzie: Mrucznik, 0Verte, Julia, Dawid, Kubi, GodLike, Shawn podjął następujące decyzje:


  1. Nadanie awansów:2. Kary:
  • Nadanie Justinowi Devilsonowi degradacji do 6lvl @
   Uzasadnienie
   Spoiler
  • Zawieszenie Leo Herrera Leo na okres jednego miesiąca za skandaliczne zachowanie wobec graczy i administratorów, grę na innym serwerze, znikomą aktywność i całkowity brak zainteresowania serwerem.
  • Wywalenie Andriej Dragunov _Macias_ za poważne złamanie statutu serwera.
  3. Proponowane zmiany w regulaminach:
  • modyfikacja zasad dot. powoływania ZG a w szczególności roli kierownika KPI W247 W257 W273
  • utworzenie zasad szczególnych powoływania P@ i @ przez Zarząd (wniosek własny)
   treść:
   Spoiler
  • zmiany dot. odwoływania ZG, dodanie Art. 5 ust. pkt. 1 o treści: Dopuszcza się odwołanie ZG przez kierownika KPI po 7dniach sprawowania funkcji. Musi on jednak uzasadnić taką decyzję i poinformować o niej wyrzuconego ZG.
  • zmiany w LKiZ dot. szkodzeniu serwerowi
   treść:
   Spoiler
  • usunięcie RP points W247 W268 (zajmie się tym Shawn)
   + usunięcie z regulaminu powoływania opiekunów IC zapisów dot. RP - points (wniosek własny)
  4. Ustalenie terminu następnego zebrania
  • 13.IX.2013r. - 18:30


  Realizacją postanowień zajmuje się: Mrucznik

  #9 Mrucznik

  Mrucznik

   rozradowany sentymentem

  • Zarząd
  • 325 postów
  • Nick SA-MP:John_Mrucznik

  Napisano 07 sierpień 2015 - 21:00

  Zarząd na XV zebraniu które odbyło się dnia 20.09.2013r. w godzinach 16:46-17:50 - w składzie: Mrucznik, 0Verte, Julia, Dawid, Kubi (tylko pkt 1 i 3) oraz: Mrucznik, 0Verte, Dawid, GodLike podjął następujące decyzje:


  1. Nadawanie awansów:
  • Sielvan Nekrasov BadBoy W311
  • Marcello Saviano GodLike na 5000lvl @
  • _Dawid_ Dawid na 5000lvl @
  2. Zatwierdzenie powrotu_Kenji_ Kenjina 45@lvl

  3. Nadanie kar:
  • _Kubi_ kubi - pouczenie za W304
  • Laertes Maya - ostrzeżnie
  • John Harrison i KaroKaa - nagana
  4. Wyrzucenie z powodu złamania statutu (brak komisji):
  • Aron_Hawkins Sokół
  • Sean_Alvarez Mow mi tato
  5. Zmiany w regulaminach:
  • Zmiana regulaminu działu http://mrucznik-rp.p...y-i-czasopisma/]Gazety i Czasopisma
  • Reforma systemu karania administracji http://mrucznik-rp.p...ntry968251]W319 - umożliwiono karanie administracji na forum, wszczęto procedury naprawcze dla skarg na @
  • Stworzenie zasady dot. wniosków własnych - wnioski własne można zgłaszać maksymalnie 24h przed zebraniem poprzez edycję planu zebrania
  6. Rozpoczęcie rekrutacji na P@prowadzonej przez członka zarządu GodLike, na zasadach ogłoszonych w dziale informacje

  7. Przesunięcie na XVI zebranie8. Ustalenie terminu XVI zebrania3.X (czwartek) 18:00

  Odrzucone na zebraniu:
  Spoiler


  Zamro????one:
  Spoiler


  #10 Mrucznik

  Mrucznik

   rozradowany sentymentem

  • Zarząd
  • 325 postów
  • Nick SA-MP:John_Mrucznik

  Napisano 07 sierpień 2015 - 21:00

  Na XVI zebraniu zarządu (ZZ) które odbyło się 18.X.2013r. o godz. 17:00 w składzie: Mrucznik, 0verte, GodLike, Kubi, Dawid, (Julia) ustalono:


  1. Podjęcie decyzji o nagrodzeniu:
  • Benjamin Miranov Tymek W328 W329
  • Michael_West _West_ W329
  • Hideyoshi Tayoma er00lek W329
  • Wayne_Richmond pipboy W329
  • Cristiano Black (nick na forum nieznany) z P@ na @ W334 + obecność
  2. Podjęcie decyzji o ukaraniu:3. Nominacje:
  • Powrót statutowy _Kenji_ Kenji na @ W321
  • Mianowanie w trybie przyśpieszonym Rayan_Cartez Eminem na @ W296 + obecność
  • (utajniono)
  4. Zmiany w regulaminach:
  • Zmiana definicji sytuacji w której można dać warna za wyzywanie OOC na warna można dać tylko w przypadku spam obrazą lub nagminne lżnie albo jeżeli użyto słów wymienionych w słownikach jako wulgarne ( zm. z dn. 18.X.2013r. )"
  • Wyjaśnienie sprawy dot. braku bana za obrazę Administratora ( Serwer ) W360
   Wyjaśnienie Zarządu: Administrator jest chroniony przez LKiZ w takim samym stopniu co zwykły gracz a zatem do obrazy administratora stosuje się odpowiednio zasady dot. obrazy gracza (Wzywanie OOC). Ponieważ LKiZ nie przewiduje bana za obrazę gracza tak więc analogicznie nie można zbanować gracza za obrazę admina.
  5. Rozpoczęcie prac nad serwerem Minecraft (projekt: Kox Blox) W343 + (wniosek własny) + wymaganaobecność xSkyer
  • mianowanie GodLike głównym H@ serwera
  6. Śledztwa:
  • W359 Wyjaśnienie sprawy dot. aktualizacji 2.5 - dlaczego nie została wprowadzona? Brak dalszych informacji...
   Wyjaśnienie Zarządu: Mapa 2.5 nie została wgrana ponieważ nie była grywalna. Nie została wprowadzona do teraz ponieważ nadal nie jest grywalna. Dodatkowo na opóżnienie wgrania mapy 2.5 wpłynął fakt zmiany nastawienia do samego gamemoda, który uznano za zbyt podobny w mechanice rozgrywki do konkurencyjnych serwerów. Obecnie trawą mniej intensywne prace nad mapą 2.5, na przedłużnie wgrania aktualizacji wpłynął takżee sam sposób zmiany mapy. Zdecydowano, że wybrane elementy z mapy 2.5 zostaną przeniesione do obecnej mapy aby zachować klimat.
  7. Inne:
  • Uznanie sprawy avatarów za priorytet W340
   Wyjaśnienie Zarządu: Da się zmieniać avatarty, tylko ż z linków. Nie uznamy sprawy za priorytetową.
  8. Wnioski własne członków zarządu
  • Wyrzucenie z administracji Emiko_Saviano Rejczel
  • ZmianaZasada powoływania P@ i @". Zmieniono zdanie Zarząd możne powołać P@ spośród ZG na wniosek kierownika komisji lub własny w drodze awansu na Zarząd możne powołać P@ spośród ZG lub członków Komisji Ulepszeń na wniosek kierownika komisji lub własny w drodze awansu
  • Mianowanie w trybie przyśpieszonym Jack Simon abram01 na P@ (wniosek własny)
  9. Ustalenie terminu kolejnego zebrania
  • 28.X godz. 17:00
  Realizacją decyzji zarządu zajmuje się GodLike Marcello_Saviano

  Wnioski odrzucone:
  • NickIC_Nieznany morganicki W354 - nie udało się ustalić nicku IC
  • NickIC_Nieznany Anthony Craason (nick na forum nieznany) W354- nie udało się ustalić nicku IC
  • NickIC_Nieznany er00lek W354- nie udało się ustalić nicku IC
  • Dwa forumowe warny dla GodLike w związku z W358
  • John_Harrison zawieszenie
  • Justin Devilson degradacja
  • Rosado Quintanilla upomnienie
  • Neal_Smith ostrzeżnie
  • Powrót statutowy Eduardo_Gioverio Kris na @ W332
  • Dodanie do LKiZ nowych pojęć: namawianie do DM i bierny DM W323
  • Uniemożliwienie administracji gry IC, wymuszenie zmian nicków na _Nick_ W333
  • Lu????ne podejście do galerii W353
  • Nadanie Dawidowi dostępu do katalogu na FTP /filterscripts W320
  Przesunięto:
  • Leo_Herrera zawieszeniem + obecność
  • Vladimir Vasiliew pozbawieniem uprawnień + obecność
  • Mianowanie w trybie przyśpieszonym Gonzalo_DiNorscio na 1lvl P@ W250 + obecność
  • Określenie zasad powoływania Moderatorów Globalnych przez Radę Administracyjną lub odpięcie ich od Rady Administracyjnej i nadanie po opiekę zarządowi forum W335
  • Umożliwienie dołączenia do trzeciej komisji W339
  • Dyskusja nad sytuacją mającą miejsce w ekipie ZG oraz sposobami działania i kontroli ZG prowadzonymi przez KPI W347 + obecność kierownika KPI
  • Wezwanie do złożnia wyjaśnień administratora forum Shaman w związku z tą wypowiedzią (wniosek własny) + wymagana obecność
  • Zbadanie niezgodności ze statutem sposobu powoływania administratorów serwera (wniosek własny)


  #11 Mrucznik

  Mrucznik

   rozradowany sentymentem

  • Zarząd
  • 325 postów
  • Nick SA-MP:John_Mrucznik

  Napisano 07 sierpień 2015 - 21:00

  Na XVII zebraniu zarządu (ZZ) które odbyło się 15.XI.2013r. w godzinach 20:12 - 21:00 w składzie: Mrucznik, 0Verte, GodLike, Dawid podjęto następujące decyzje:


  1. Nagrodzenie (W362):
  • Rosado_Quintanilla morganicki - level 35admin
  • Anthony_Crason CrasonBezTM - level 25admin.
  • Hideyoshi_Toyama er00lek - level 25admin.
  • Megan_Inos Megi - level 3admin.
  • Stanislav_Isayev Tymek - level 25admin.
  • _Kenji_ Kenji - level 55admin.
  • Ayako_Hayashi LiTa (W364) W373 jeden poziom uprawnień
  • Kate_Thomas Kate_Thomas (W366) jeden poziom uprawnień
  • Bart_Quintanilla Barts (W367) jeden poziom uprawnień
  • Cristiano_Black Blakuś W371 jeden poziom uprawnień
  2. Podjęcie decyzji o ukaraniu:6. Inne:
  • Dyskusja nad sytuacją mającą miejsce w ekipie ZG oraz sposobami działania i kontroli ZG prowadzonymi przez KPI (W347) + obecność kierownika KPI
  7. Wnioski własne członków zarządu

  8. Ustalenie terminu kolejnego zebrania
  Odrzucono:Przesunięto:
  • Mianowanie w trybie przyśpieszonym Gonzalo_DiNorscio na 1lvl P@ (W250) + obecność
  • Zmiana w regulaminie dot. skarg na administrację
  • Określenie zasad powoływania Moderatorów Globalnych przez Radę Administracyjną lub odpięcie ich od Rady Administracyjnej i nadanie po opiekę zarządowi forum (W335)
  • Umożliwienie dołączenia do trzeciej komisji (W339)
  • Rozpoczęcie prac nad nową Radą Kierowników
  • Wezwanie do złożnia wyjaśnień administratora forum Shaman w związku z tą wypowiedzią (wniosek własny) + wymagana obecność
  • Wyjaśnienia w związku ze skargą na _West_ Michael_West (W361) + wymagana obecność
  • Vladimir Vasiliew pozbawieniem uprawnień + obecność


  #12 Mrucznik

  Mrucznik

   rozradowany sentymentem

  • Zarząd
  • 325 postów
  • Nick SA-MP:John_Mrucznik

  Napisano 07 sierpień 2015 - 21:00

  Na XVIII zebraniu zarządu (ZZ) które odbyło się 6.XII.2013r. w godzinach 19:25 - 22:00 w składzie: Mrucznik, 0Verte, GodLike, Dawid, Kubi podjęto następujące decyzje:  1. Podjęcie decyzji o nagrodzeniu:
  W380 W383 W386
  • Carl Branks Albert
  • Justin_Bertone mgr Kamilek
  • Martin_Winters Gawein
  • Leito_Marchetti Jefe
  • Anthony Crason - z 25 @ lvl na 35@lvl (pomocnik Crason )
  • Mike Machiavelli z 1@lvl na 5@lvl (pomocnik Michau )
  • Megan Inos z 3@lvl na 10@lvl (pomocniczka Megi )
  • Thresh_Montrose 25@lvl na 40@lvl (pomocnik Tymek )
  • Cristiano Black 3@Lvl na 20@lvl (pomocnik Blakuś
  • Wayne Richmond z 10@lvl na 25@lvl (pomocnik pipboy )
  • James Baron 8 @lvl na 15@lvl ( asystent Baron )
  • Bart Quintanilla 3@lvl na 10 @ lvl (pomocnik Bart)
  • Martin Winters 1@lvl na 8 @lvl (pomocnik Gawein)
  • Bayard West 1@lvl na 5@lvl (pomocnik Barker)
  • Leo Herrera z 3@lvl do 5@lvl Leo wniosek własny
  2. Ukaranie:
  • Leito_Marchetti Jefe degradacją (1) i upomnieniem (3)
  • Anthony_Crason Crason upomnieniem
  • _BountyHunter_ Satoru wyrzuceniem z administracji za niezgłoszoną nieaktywność wniosek własny
  • John_Harrison Goffer upomnienie za nieaktywność wniosek własny
  3. Nominacje
  • Nadanie pełnego admina Rayan Cartez Eminem W387
  • Mianowanie w trybie przyśpieszonym Gonzalo_DiNorscio na 1lvl P@ (W250) + obecność
  • Przywrócenie na 10lvl @ administratora Kazushi_Yoshida Dżem + obecność W388a
  4. Zmiany w regulaminach:
  • Zmiany regulaminów działów IC W376
  • Zmiany w regulamie dot. oszustw W381 + wniosek własny
   usunięto zOgólnego regulaminu skarga na oszustwa" gracz może oddać spłatę w ratach ustaloną przez autora tematu i administratora sprawdzającego oraz gracz może oddać spłatę w ratach ustaloną przez autora tematu i administratora sprawdzającego
   Stworzono Nowe zasady dla oszustw
  • przywrócenie zakazu korzystania z iv.pl wniosek własny
  • zmiany w pochwałach wniosek własny
   Usunięto zwrotPochwała by zostałą rozpatrzona musi mieć minimum 20 podpisów."
   Dodano:
   Pochwała aby została rozpatrzona musi uzyskać co najmniej 20 głosów w ankiecie z czego 90% będzie na tak.
   Dodatkowo pochwała musi zawierać trzy opinie w których gracze potwierdzą zaprezentowane postawy (min 50 słów).

  • dodanie kary utraty KP zaodpalanie" neonów wniosek własny


  Dopisek:+ obecność" oznacza, że osoba wymieniona we wniosku może stawić się na zebraniu aby poprawić swoją sytuację, brak obecności może sprawić, ze osoba ta znajdzie się w gorszej sytuacji. Jeżli nie wymieniono o czyją obecność chodźi oznacza to, że chodźi o osobą która została wymieniona we wniosku lub sprawie.
  Gdy obecność jest wymagana to sprawa nie zostanie rozpatrzona jeżeli ta osoba nie stawi się na zebraniu.


  wniosek własny - oznacza, ze decyzję podjęto na wniosek jednego z członków zarządu

  Ponieważ dzisiejszy plan został opublikowany z opóżnieniem nie będziemy rozpatrywać spraw jeżeli osoba od której wymaga się obecności nie stawi się.

  Odrzucono:

  Spoiler

  Rosado Quintanilla za pochwały
  Michael West-z 45@lvl na 65@lvl (asystent _West_ )
  Vladimir Vasiliew pozbawieniem uprawnień + obecność
  Usunięcie Ayako_Hayashi Ayako ze stanowiska kierownika KO W384
  Leito_Marchetti Jefe degradacją (2)
  Wyrzucenie gracza Rosado Quintanilla Morganicki z kierownika KPI W390
  Mianowanie John Harrison Goffer. kierownikiem KPI W390
  Mianowanie nowego kierownika KPI lub ustalenie procedur konkursowych + obecność Rosado Quintanilla Morganicki i proponowanego następcy
  Usunięcie punktu o zakazie multigamingu W378
  Wezwanie do złożnia wyjaśnień administratora forum Shaman w związku z tą wypowiedzią (wniosek własny) + wymagana obecność
  UNBANOWANIE Nathasha_Pierce lenoxis001 + wymagana obecność Kenji i Gawein  Przesunięto:

  • Zmiana w regulaminie dot. skarg na administrację
  • Określenie zasad powoływania Moderatorów Globalnych przez Radę Administracyjną lub odpięcie ich od Rady Administracyjnej i nadanie po opiekę zarządowi forum (W335)
  • Umożliwienie dołączenia do trzeciej komisji (W339)
  • Rozpoczęcie prac nad nową Radą Kierowników
  • Kate Thomas za pochwały
  • Brayan Leoncavallo- z 1@lvl na 10@lvl (Pomocnik _Boyka_ )


  #13 Mrucznik

  Mrucznik

   rozradowany sentymentem

  • Zarząd
  • 325 postów
  • Nick SA-MP:John_Mrucznik

  Napisano 07 sierpień 2015 - 21:00

  Na XIX zebraniu zarządu (ZZ) które odbyło się 20.XII.2013r. w godzinach 19:35 - 22:20 w składzie: 0Verte, GodLike, Dawid, Kubi podjęto następujące decyzje:


  1. Nagrody:
  • Alberto_Fiorentino ZaraZ W401 awansem o 1 poziom uprawnień
  • Rayan_Cartez Eminem 1 punktem
  2. Kary:
  • Mike_Machiavelli Michau - ostrzeżnie
  • Ayako - nagana w związku z W400 o treści:
   "Skarga na TFaT została sprawdzona z sposób niesprawiedliwy. W powodzie odrzucenia nie ustosunkowano się do zarzutów nieaktywności w ogóle nie poruszono tego tematu. Stwierdzono jedynie, że skoro frakcja ma się dobrze to nie ma potrzeby usuwania liderów, nawet tych nieaktywnych. Utrzymywanie nieaktywnych liderów za wszelką cenę nie jest dobrym posunięciem mimo to KO już drugi raz uznała, że jeżeli we frakcji mamy zaangażowanych liderów dzięki których frakcja się rozwija to nie usuwamy również liderów nieaktywnych którzy nie przyczyniają się do jej sukcesu lecz po prostu zajmują miejsce.
   Decyzje podejmowane przez kierownika KO powinny być bardziej stanowcze i powinny mieć na celu dobro frakcji i organizacji a nie zachowanie starych liderów i obyczajów. Jeżli sytuacja będzie się powtarzać podejmiemy bardziej drastyczne środki"
   Dodatkowo ubolewamy, ze Natalia nie skorzystała z odwołania od decyzji kierownika.
   Jednak to zachowanie nie zasługuje na pozbawienie Ayako funkcji kierownika, gdyż oprócz tych potknięć frakcje są dobrze prowadzone i KO spełnia swoją funkcję dość dobrze.
  • Thresh Montrose - degradacja za niedbalstwo w sprawowaniu obowiązków w KS i doprowadzeniu do UNBLOCKA podwójnego oszusta OOC (wniosek własny)
  • Cassandra Manrique Ricki - degradacja na 1lvl@ za znikomą aktywność i brak komisji
  3. Nominacje:
  • Nadanie P@ Sony Inos (wniosek wlasny)
  4. Rozpoczęcie rozwiązywania sporów:
  • Julia i Jefe mediator: 0Verte - proszę o kontakt PW w celu ustalenia dogodnego terminu
  • morganicki i Blakuś mediator: 0Verte - proszę o kontakt PW w celu ustalenia dogodnego terminu
  5. Rozpoczęcie rekrutacji na Pół Adminów pod kierownictwem i regulaminem tworzonym przez członka zarządu GodLike

  6. Przyjęcie rezygnacji Julia i Shawn ze stanowiska członka zarządu
  Odrzucono
  Spoiler  Przesunięto:
  Spoiler  Nowe sprawy będą omawiane w nowym roku.

  #14 Mrucznik

  Mrucznik

   rozradowany sentymentem

  • Zarząd
  • 325 postów
  • Nick SA-MP:John_Mrucznik

  Napisano 07 sierpień 2015 - 21:01

  Na XX zebraniu zarządu (ZZ) które odbyło się 16.I.2014r. w godzinach 18:05- w składzie: 0Verte, GodLike, Dawid, Kubi, Mrucznik podjęto następujące decyzje:


  1. Nagrody:2. Kary:
  • Leito_Marchetti(1) - upomnienie
  • Marcello Saviano - art. 24 ust. 1 pkt. 2 za złamanie art. 1 ust. 2 pkt. 1 + degradacja do 4998@lvl
  3. Wyjaśniono:
  • Slot rodziny 1 - konflikt własności W405
   Wyjaśnienie:
   To, że ktoś posiada daną nieruchomość wraz z oskryptowanymi bramami podpisanymi pod konkretną rodzinę nie oznacza, ze jest właścicielem tego slota. Jest włascicielem jedynie danego obiekty i ich bram, po napisaniu prośby do 0Verte lub Mrucznika może zmienić ich przypisanie np. do rodziny 16, frakcji itp.
   Tak więc slot rodzinny 1 nie jest przedmiotem który można kupić bądź sprzedać, gdyż nie jest on na stałe połączony z nieruchomością.
  4. Regulaminy i zasady
  • Uregulowania kwestii posiadaniabroni unikalnych" W398
   Ustalono:

   Administratorzy NIE NADAJĄ nikomu broni unikalnej. Jeżli ktoś taką posiada należy mu ją odebrać.
  • Nowa kara w LKiZ: Za Wyzywanie OOC (gracza lub serwera zm. z 16.I.2014r.) można otrzymać: kick, wyciszenie, pouczenie, 1-15 minut AJ lub Warn*
   * warna można dać tylko w przypadku spamu obrazą lub nagminne lżnie albo jeżeli użyto słów wymienionych w słownikach jako wulgarne ( zm. z dn. 18.X.2013r. )
  • Zmiany regulaminie dot. skarg na administrację:
   Usunięcie punktu 10 o treści: Nadana kara nie może być wyższa od proponowanej
   Usunięcie punktu 7 linijki:
   Powód:Kara (proponowana):
   Dodanie do punktu 9: dla skarg w których kierownik nie jest w stanie lub nie chce podjąć decyzji - zarząd
   Dodanie punktu 13:

   13. Niedostosowanie skargi do wzoru nie powoduje jej odrzucenia a jedynie sprawia, ze nie jest ona rozpatrywana.
  • Nowa interpretacja statutu w kwestii powoływania członków zarządu: ostatecznie to zarząd wybiera członków, gracze poprzez wnioski jedynie sugerują konkretnych kandydatów.
  • Wprowadzenie komendy /odejmijzmiane pozwalająca cofnąć zmianę nicku po wykorzystaniu wszystkich przewidzianych przez nas zmian W417
  • Dodanie komendy /flip od 1lvl @
  5. Odwołania od decyzji kierowników:6. Nominacje:
  • Dodanie do Zarządu Megan Inos Megi i awansowanie na 1000@lvl
  • Przywrócenia na P@ Johny Vercetti - Pump3rnikiel (odwołanie od /dpa) W431
  • Przywrócenie na P@ Sheldon Bloomberg yarass (odwołanie od /dpa) POD WARUNKIEM zdania testu z LKiZ na 100% W433


  Przesunięto na następne zebranie:
  Spoiler


  Odrzucono:
  Spoiler


  #15 Mrucznik

  Mrucznik

   rozradowany sentymentem

  • Zarząd
  • 325 postów
  • Nick SA-MP:John_Mrucznik

  Napisano 07 sierpień 2015 - 21:01

  Na XXI zebraniu zarządu (ZZ) które odbyło się 27.II.2014r. w składzie: 0Verte, GodLike, Dawid, Kubi, Mrucznik, (Megi) podjęto następujące decyzje:


  1. Nagrody:
  • Kate_Thomas za trzy punkty - o jeden poziom uprawnień(Nagroda za plusy)
  • Leito_Marchetti za trzy punkty - o jeden poziom uprawnień(Nagroda za plusy)
  • James_Baron za trzy punkty - o jeden poziom uprawnień(Nagroda za plusy)
  • Massimo_Bleiwas za trzy punkty - o jeden poziom uprawnień(Nagroda za plusy)
  • Brayan_Winters ((daw. Ayako_Hayashi))- Awansowanie kierownika komisji organizacyjnej na 50alvl.(Wniosek własny)
  2. Kary:
  • Wyrzucenie Bart z kierownika KPI
  3. Regulaminy i zasady
  Mianowanie Jefe na kierownika KO

  Spoiler
  • Rozpoczęcie prac nad tworzeniem Minecraft Teamu
  Ustalenie regulaminu dla kanałów IRC o treści:
  Spoiler

  4. Nominacje:
  • Przydzielenie PółAdministratora Hector_Ramsey Areeks W440 + OBECNOŚĆ!
  • Nadanie Głównego Kierownika Komisji ds. Pomocy i Informacji dla Dawid
  • Rozpoczęcie przyśpieszonej procedury nadania P@ dla Dylan_Hawkins, Jack_Simon, Izo_Nakata (test z LKiZ, zgłaszajcie się do kubi i Dawid - dodajcie obu do rozmowy na ten temat)
  5. Wypis osób z listy bez UB:
  • Wypisanie z Listy osób bez UB ksek W420
  6. Rezygnacje:
  • Przyjęcie rezygnacji członka zarządu GodLike
  Przesunięto na następne zebranie
  Spoiler

  Określenie zasad powoływania Moderatorów Globalnych przez Radę Administracyjną lub odpięcie ich od Rady Administracyjnej i nadanie po opiekę zarządowi forum (W335)
  Umożliwienie dołączenia do trzeciej komisji (W339)
  Rozpoczęcie prac nad nową Radą Kierowników
  Nowy sposób głosowania R@ i sposobu wyboru ZG (wniosek własny) + W413
  Zmiany dot. powoływania ZG W404
  Utworzenie mBook'a W395 + wymagana obecność kierownika KPI
  Wyjaśnienie powód degradacji Thresh Montrose Tymek W407 + obecność
  Odrzucono
  Spoiler


  #16 Mrucznik

  Mrucznik

   rozradowany sentymentem

  • Zarząd
  • 325 postów
  • Nick SA-MP:John_Mrucznik

  Napisano 07 sierpień 2015 - 21:01

  UWAGA! TO PIERWSZA CZĘŚĆ ZEBRANIA. DRUGA CZĘŚĆ ZEBRANIA ODBĘDZIE SIĘ JUTRO LUB ZA TYDZIE????.


  Na XXII zebraniu zarządu (ZZ) które odbyło się 26.II.2014r. (cz. 1) i 16.IV.2014r. w składzie: 0Verte, Dawid, Kubi, Megi podjęto następujące decyzje:
  1. Nagrody:
  • Sizzare_Bleiwas - (wniosek własny - Dawid) o jeden poziom uprawnień
  • Anthony_Crason o jeden poziom uprawnień (wniosek własny - Dawid)
  • Jake Nicholas - (wniosek własny - Dawid) o jeden poziom uprawnień
  • Remsey_Ayrosa - (wniosek własny - Dawid) o jeden poziom uprawnień
  • Leo_Herrera - (wniosek własny - Dawid) o jeden poziom uprawnień
  • Cristiano_Black Blakuś - Awans na 25 @lvl W446
  • Rayan_Cartez Eminem - o jeden poziom uprawnień W447 I WSZYSTKIE W JEDNYM PUNKCIE TAK????E
  • Martin_Winters Gawein - o jeden poziom uprawnień
  • Carl_Branks Albert - o jeden poziom uprawnień
  • Alberto_Fiorentino ZaraZ - o jeden poziom uprawnień
  • Jamal_Scott mgr shovel - o jeden poziom uprawnień
  • Leito_Marchetti Jefe - o jeden poziom uprawnień
  • Justin_Devilson Justin Devilson - o jeden poziom uprawnień
  • Ethan_Leoncavallo Jupik - o jeden poziom uprawnień
  • Tiago_Evering YesOfCourse - o jeden poziom uprawnień za aktywne administrowanie w nietypowych godzinach
  2. Kary:
  • Wydalenie Dixon_Ford za rażąca nieaktywność
  • Wydalenie Jonathan_Quentez za niską aktywność i brak działań administratorskich mimo upomnień
  3. Śledztwa:
  • Wyjaśnienia postępowania w przypadku posiadania 2 aktywnych banów oraz listy bez UB W439 + obecność Ichii oraz Jefe
   Zarząd ustalił: Natalia Torretto posiadała wpis na listę ostatniej szansy, jednak została z niej wykreślona decyzją KS. Nigdy nie została wpisana na listę bez UB, gdyż odwołała się od decyzji w ciągu 3dni od jej wydania tym samym egzekucja tej decyzji została zamro????ona do czasu werdyktu zarządu w tej sprawie (kara nie jest uznawana za nadaną). Zarząd przychylił się do odwołania Natalii i uznał, że nie należy nadawać kary wpisu na listę bez UB - tak więc taka kara nigdy nie została nadana.
  4. Regulaminy i zasady (omówiono na II cześci zebrania - 16.IV.2014 godz. 19:47-20:10)
  • Określenie zasad powoływania Moderatorów Globalnych przez Radę Administracyjną lub odpięcie ich od Rady Administracyjnej i nadanie po opiekę zarządowi forum (W335)
  Zmiana art. 4 ust. 2 statutu:z Moderatorów Globalnych zatwierdza i odwołuje Rada Administracyjna na wniosek kierownika Komisji Ogólnej" na
  "Moderatorów Globalnych zatwierdza i odwołuje Rada Administracyjna na wniosek kierownika Komisji Ogólnej na wniosek H@ forum"
  • Umożliwienie dołączenia do trzeciej komisji (W339)
  zmiana art. 18 ust. 5a statutu z:Asystent może zasiadac w dwóch komisjach, natomiast pomocnik w trzech" naasystent może zasiadać w dwóch komisjach, natomiast pomocnik w trzech."
  • Utworzenie Zarządu Komisji
  Ustatuowanie Zarządów komisji - czlonek zarządu jest obecny na takiej radzie, gdzie następuje wspolna konsultacja, wspólpraca wymiana opinii i wyrazenie oczekiwań zarządu itp. i to będzienowa rada kierowników"
  Zmiana art. ust. 2 w całości z:


  • Organy opiniujące


   • Rada Kierowników


    • wszycy kierownicy komisji

    • 1 przedstawiciel Zarządu

    • (skreślono)
  Na:


  • Organy opiniujące


   • Zarządy Komisji


    • kierownik komisji

    • asystenci komisji

    • przedstawiciel zarządu odpowiedzialny za opiekę nad komisjami
  Zmiana art. 17 z rada kierowników na zarządy komisji
  skreślenie art. 17 ust. 1,2,3,4 o treści:


  • Termin i godzinę zebrania ustala przewodniczący

  • Na zebraniu Kierownicy omawiają działania swoich komisji, ustalają swoje przyszłe zadania oraz inne istotne dla kierowników sprawy.

  • (uchylono)

  • Przewodniczącym jest Członek Zarządu odpowiedzialny za komisje administracyjne, pełni on rolę pośrednika między kierownikami a Zarządem.
  i zastąpienie ich nowymi o treści:


  • Każda komisja posiada swój własny zarząd komisji

  • Kierownik komisji pełni funkcje przewodniczącego zarzadu komisj i ustala zasady funkcjonowania zarządu komisji

  • Zarząd komisji wydaje jedynie niewiążące opinie w danych sprawach a ostateczną decyzję podejmuje zawsze kierownik

  • Osoba wymieniona w art. 13 ust. 2 pkt. 1 lit. c musi zostać poinformowany o zebraniu na 3 dni przed jego rozpoczęciem.


   • Jego głównym zadaniem jest przedstawianie zmin dotyczących bezpośrednio komisji, ocena działań komisji oraz wskazywanie problemów i ich możliwych rozwiązań.
  • Nowy sposób głosowania R@ i sposobu wyboru ZG (wniosek własny) + W413 i zmiany dot. powoływania ZG W404 - trwają prace
  • Wprowadzenie zasad spójny dot. CK, FCK, ACK, MK W486 WPROWADZONO POPRAWKI - ZAZNACZONE SĄ NA JASNONIEBIESKI WE WNIOSKU regulamin ACK połączono z CK
  • Wykreślenie art. 13 ust. 2 pkt. 1 lit. c statutu o treści:przedstawiciel Wydziału Kontroli"
  • zmiana art. 16 ust. 3 z wybór przewodniczącego i dopuszczanie wniosków odbywa sie na zasadach opisanych w Art. 15" nawybór przewodniczącego i dopuszczanie wniosków odbywa sie na zasadach opisanych analogicznych do tych w art. 15"
  6. Nominacje:
  • Przywrócenie na stanowisko Administratora poziomu 35 morganicki Rosado_Quintanilla W423 + wymagana obecność
  • Przywrócenie Kaczor Donald Donald_Duck, dawniej Michau, Mike_Machiavelli na stanowisko Administratora + OBECNOŚĆ W471
  7. Wypis osób z listy bez UB:
  • Lista Bez UNBANA - przeniesienie na listę ostatniej szansy Arata Dazai W461 + OBECNOŚĆ ARATA DAZAI
   Votum separatum 0Verte: Lista bez UB powinna być stała i nie powinno się wypisywać z niej osób które na nią trafiły.
  8. Inne:
  • Otworzenie rekrutacji na P@ - rekrutacje przeprowadzi członek zarządu Dawid ustali on również szczegóły trzy etapowej rekrutacji (podanie + rozmowa, test, działanie próbne jako P@)
  • Nadanie Opiekuna P@ dla Dawid
  • Omówienie oraz akceptowanie zasad przywracania P@ LINK PRYWATNY(wniosek własny - Dawid) (figuruje jako uzupełnienie w http://mrucznik-rp.p...ia-i-p/?p=17525 )
  • Wyjaśnienia niespisanej zasady dotyczącej napadów, porwań poprzez /og. W466
   Wyjaśnienie: Zgadzamy się z takim podejściem. Zasada ta jednak nie jest w pełni niepisana. Zgodnie z założniami czatów globalnych na /og wszystkie ogłoszenia muszą być zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Oznacza to, ze jeżeli ktoś wyraził w /og wolę sprzedaży Sultana to musi ta sprzedaż zrealizować - gdyż każde ogłoszenie stanowi ofertę, jeżeli zamiast tego dokona porwania, będzie to złamanie założnia czatu. Dopuszczalne byłoby jedynie ogłoszenie o treści:Porwę gracza pod pozorem sprzedaży pojazdu".  Odrzucone:

  Vladimir_Vasiliev _Boyka_ - Awans na 20 @lvl W446
  Usunięcie z P@ Sheldon_Bloomberg yarass W445 + obecność yarass oraz Joszi w celu wyjaśnień
  Uzasadnienie: Warunkiem zostania P@ jest brak wpisu na listę bez UB lub osób z ostatnią szansą. Yarass nie figurował na żadnej z nich tak więc może startować na @ jak każdy inny. Fakt, ze posiadał bana na naszym serwerze nie może być elementem dyskwalifikującym jeżeli otrzymał on UNBANA - unban jest równoznaczny z zatarciem czynu za który ban został nadany.
  Wyjaśnienie powód degradacji Thresh Montrose Tymek W407 + obecność - Ostatnia czansa na obecność!!
  Przywrócenie na stanowisko Zarzadu Rayana Shepparda Rayan W462 + OBECNOŚĆ RAYANA SHEPPARDA
  Odbanowanie: Valora, Tony'ego i Vancika + OBECNOŚĆ: Lucky Dice, Sknerus, Barker

  Zmiany w statucie dot gry @ na innych serwerach RP W452 + OBECNOŚĆ
  Zakaz gry dla Administratorów W464
  Zmiany płatności Skinów dla KP3 W465
  Usunięcia polskich nicków ( chodźi mi o nicki'bekowe'' typu Janek Bąk'' W469
  Zmiany w udogodnieniach KP W458 + OBECNOŚĆ sponsora Krzysiek
  Zakaz posiadania nazwiskaTrynkiewicz" W470
  Zmiany dla KP dot. nicków W485
  Zmiana regulaminu dot. składania skarg na administrację - to już jest
  http://mrucznik-rp.p...racza-michaela/
  http://mrucznik-rp.p...zucenia-ld-fbi/

  Odrzucone z powodu błędów formalnych:

  Usunięcie broni DEAGLE (wniosek własny - Dawid)
  Zmiana w skrypcie - Cywil nie może posiadać więcej broni niż ilość; 3 - Pałka, kastet, pistolet - bez broni ciężkiej(wniosek własny - Dawid)
  Zwiększenie cen aut sportowych
  Omówienie przejścia do MySQL + Panel Gracza - postacie(wniosek własny - Dawid)
  Usunięcia SandKinga z salonu,skryptowa blokada zakładania mu hydrauliki. W467
  Wprowadzenia sprzedaży skina za komendą, oraz wybierania go przez okienko GUI. W468  UWAGA! TO PIERWSZA CZĘŚĆ ZEBRANIA. DRUGA CZĘŚĆ ZEBRANIA ODBĘDZIE SIĘ JUTRO LUB ZA TYDZIE????.

  #17 Mrucznik

  Mrucznik

   rozradowany sentymentem

  • Zarząd
  • 325 postów
  • Nick SA-MP:John_Mrucznik

  Napisano 07 sierpień 2015 - 21:01

  Zarząd na XXII zebraniu które odbyło się 16.IV.2014r godz. 18:15 - na TS3, składzie: 0Verte, Dawid, Kubi, Mrucznik, Megi podjęto następujące decyzje:
  1. Nagrody (awans o jeden poziom uprawnień, chyba ż wniosek stanowi inaczej):

  W505

  • James_Baron Baron o 2 poziomy uprawnień
  • Raisa_Vasilliev Reniaaa
  • Tiago_Evering YesOfCourse
  • Gonzalo_DiNorscio Shaman
  • Mike_Kennedy Flo
  • Sony_Inos Inos
  • Sergei_Lyakhov Kazuma (Wniosek własny - Megi)
  • Hristian_Soproniev Ochroniarz (Wniosek własny - Megi)
  • Awans dla przedstawiciela R@ - Barker Bayard West(Wniosek własny - Dawid)
  • Vladimir_Vasilliev _Boyka_ (Wniosek własny - Megi)
  • Jack_Simon abram01 z P@ na @ (Wniosek własny - Kubi)
  • Awans dla Administratora Donald Duck Kaczor Donald (Wniosek własny - Megi)
  2. Powrót statutowy
  • Przywrócenie Litka aka Rosa Ciemna Dusza na Administratorkę MRP 50@LVL na nick IC Thresh_Johanson + wymagana obecność
  • Przywrócenie Jake_Nicholas (Jake Nicholas) na administratora SA:MP 5lvl
  3. Nominacje
  • Zatwierdzenie przyznania H@ forum(zarząd forum) dla: Crason i Jake Nicholas
  • Mianowanie James_Baron Baron na funkcję kierownika KS
  • Mianowanie Justin_Devilson Devilson na kierownika KO
  4. Regulaminy i zasady
  • Rozpoczęcie prac i wyznaczenie terminu wprowadzenia nowej LKiZ W504 +wzięcie pod uawgę W493 + W507 + W448 + W451

   Termin wprowadzenia nowej LKiZ: lato 2014
  5. Wyjaśnienia
  • Wyjaśnienie związane z porywaniem, rabunkiem podczas użycia komendy /wezwij W491
   Wyjaśnienie zarządu: można w ten sposób porywać graczy ale tylko wtedy kiedy wyrażą na to zgodę (poprzez akcję np. /do udane) lub zostanie im to narzucone przez skrypt i nie są medykami.
  6. Wypis z listy bez UB:7. Pozostałe:
  • Zmobilizowanie/przekazanie obowiązków dot. rozpatrywania strat w Panelu Gracza W496 - działanie zarządu: rozpoczęcie rozmów na ten temat z kierownikiem KS
  • Nadanie dostępu do FTP (logi) dla Baron - proszę napisać PW do 0Verte w tej sprawie
  • Przyjęcie rezygnacji z funkcji członka zarządu Megan_Inos Megi
  • Przyjęcie rezygnacji z funkcji członka zarządu Fabio_Leoncavallo Dawid


  Przesunięte na następne zebranie:Odrzucone:
  • Ukaranie Administratora morganicki za W509 - uzasadnienie: konflikty między administratorami należy rozwiązywać za pomocą przewidzianych przez statut środków. Dodatkowo obraza skierowana w stronę tego administratora zdaniem zarządu nie była spowodowana chęcią znieważnia go lecz była spowodowana nadmierną presją związaną z zaistniałą sytuacją jaką była rekrutacja. Wnioski te zarząd opiera na tym , ze po tym incydencie nie miało miejsce dalsze obrażanie administratora przez morganickiego.
  • Ukarania członka zarządu Kubi za nadawanie unbanów po znajomości W528 - uzasadnienie: unban został nadany słusznie, gdyż LKiZ nie przewiduje sytuacji w której można ukarać gracza warnem za ucieczkę od akcji RP, tak więc działanie Kubiego nie miało na celu nadania unbana lecz usunięcia negatywnych skutków nadania kary niezgodnej z zasadami - w takim wypadku nie byłą potrzebna apelacja i mógł to zrobić dowolny administrator gdyż decyzje niezgodne z LKiZ czy statutem nie obowiązują. Nawet jeżeli kara za ucieczkę z akcji RP byłaby poprawnie zakwalifikowana jako oszustwo OOC (przerwanie akcji RP w sposób niedozwolony) to w tym wypadku do takiego oszustwa nie doszło gdyż akcja RP (pobicie, której skutkiem miało być porwanie) została zakończona na korzyść gracza (wygrał bitwę) tym samym nie można było domagać się od gracza dokończenia akcji gdyż wraz z wygraną walką akcja została zakończona.


  #18 Mrucznik

  Mrucznik

   rozradowany sentymentem

  • Zarząd
  • 325 postów
  • Nick SA-MP:John_Mrucznik

  Napisano 07 sierpień 2015 - 21:01

  Zarząd na XXIII zebraniu

  które odbyło się 16.IV.2014r godz. 17:54 - 20:45 na TS3 w składzie:

  0Verte, Kubi, Mrucznik

  podjęto następujące decyzje:  1. Nagrody (awans o jeden poziom uprawnień, chyba ż wniosek stanowi inaczej):2. Kary:
  • Shaman (Gonzalo_DiNorscio) degradacja o 1 poziom uprawnień (wniosek własny Kubi)
  • Kaczor Donald (Donald_Duck) degradacja o 1 poziom uprawnień (lub wyrzucenie) (wniosek własny Kubi)
  • Degradacja o jeden poziom uprawnień członka Zarządu Kubi w związku z bezprawnym pozbawianiem ZG
  Degradacje te mają charakter ostatecznego ostrzeżnia. Prosimy aby ci administratorzy starali się mimo konfliktów strać utrzymywać przyjazne stosunki z innymi członkami adminsitracji bez żadnych wyjątków oraz darzyć się obópólnym szacunkiem i nie rozdrapywać dawnych urazów. Zależy nam aby w administracji panowala przyjazna atmosfera a wszelkie działania mające na celu jej zepucie będą piętnowane.

  3. Zmiany w regulaminach

  Realizacja na natępnym zebraniu:
  • Zmiany w regulaminach dot. CK W537
  • Ustalenie Zasad w Radzie Serwera oraz Utworzenie ewentualnego wzoru do składania skarg na członków Zarządu. W552
  • Zasady Object Packów (OP) i jego szczegółowych zasad W557
  4. Powrót statutowy
  • Przywrócenie na 10 @ LVL Felipe_Montenegro W539
  5. Nominacje
  • Nadanie 3lvl Pół Administratora serwera Wayne Richmond pipboy
  • Wybór nowego kierownika KPI + obecność asystentów KPI
  • Mianowanie zaufanych graczy (10lvl ZG) - RSL (Nick_Russell) oraz LuisR9 (Luis_Robinson) na 3lvl Pół Administratora W565
  6. Odwołania od decyzji kierowników7. Powołanie nowych członków Zarządu
  • Leito_Marchetti Jefe
  • James_Baron Baron
  • Cassandra_Hawkins Litaa aka Rosa
   Informacja: potram skontaktować się z nowymi członkami zarządu przez skype w najbliższym czasie w celu bliższego omówienia szczegółów
  Odrzucono:
  • Ukaranie Barker
  • Zmienić punkt z tym, że Administrator nie może grać na konkurencji na następujący:Administrator Mrucznik Role Play nie może posiadać wysokich funkcji na serwerach konkurencyjnych, może grać jako zwykły gracz". W536
  • Uprawnienia do gry OOC dla graczy w przypadku pomocy odnośnie serwera, roleplayingu jakiemuś graczowi, w tym mojej grupy pomocników. W549
   Uzasadnienie: Zarząd pojmuje grę OOC jako całkowite wyłączenie z gry IC postaci bez możliwości przeporwadzania z nią jakichkolwiek akcji RP. Normalny gracz może pomagac graczowi OOC, uczyć go nowych pojęć i zasad RP, ponieważ może w tej samej chwilii reagować i odgrywać akcję RP w sposób IC i nie potrzebuje takiej ochrony jaka daje gra OOC.
  • Dodanie pkt w Liście Kar i Zasad(LKiZ) W551
   Uzasadnienie: LKiZ przewiduje nadanie warna za nadużywanie czatów globalnych. Zadawanie pytań na które gracz powinien znać odpowiedż z racji stażu na serwerze lub pytań mających charaker prowokacyjny jest traktowane jako trolling niezgodne z założniami /n i karane zgodnie z LKiZ, tak więc nowe postanowienia w tej dziedzinie są zbędne.
  • Dopisanie w LKiZ do'Złych nicków'' regułki o zakaz posiadania nicków podobnych do postaci regilijnych. W556
  • Powrót członka Zarządu Dawid Corey_Bleyston W571
   Uzasadnienie: zrezygnował z prawa powrotu
  • Utworzenie komisji do spraw pracy nad 3.0
   Uzasadnienie: czlonek zarządu Mrucznik realizuje mapę 3.0 we własnej strukturze organizacyjnej i odmówił utworzenia nowej komiji ktorej by przewodniczył.
  • Uwtorzenie komisji forum (własny 0Verte) + obecność Jake Nicholas
  • Zakup kawy, okularów i wykupienie korepetycji z j.p W560
   Uzasadnienie: Zarząd nie podejmuje decyzji w takich sprawach (zakup kawy, okularów itp.)
  • Przyznaczenia jakiejś odpowiedzilnej osoby do oddawania strat z panelu gracza! W569
   Uzasadnienie: Taką osobą jest 0Verte
  • Uwtorzenie komisji forum (własny 0Verte) + obecność Jake Nicholas
   Uzasadnienie: Wniosek będzie ponawiany ale nie wiadomo kiedy, dlatego został na razie odrzucony gdyż nie będą rozpoczynane żadne prace.
  Przesunięto na następne zebranie:
  • PIESEKxD + wymagana obecność Siwy W540


  #19 Mrucznik

  Mrucznik

   rozradowany sentymentem

  • Zarząd
  • 325 postów
  • Nick SA-MP:John_Mrucznik

  Napisano 07 sierpień 2015 - 21:01

  Zarząd na XXIV zebraniu

  które odbyło się 22.V.2014r godz. 18:10 - 20:20 na TS3 w składzie:

  0Verte, Mrucznik, Kubi, Julia, Jefe, Litaa aka Rosa, Baron

  podjął następujące decyzje:  1. Awanse:
  • Justin Devilson Justin Devilson (własny Litaa aka Rosa)
  • Ethan_Leoncavallo Jupik (własny Litaa aka Rosa)
  • Tiago_Evering YesOfCourse (własny Litaa aka Rosa)
  • Cristiano_Black DawidGOLF (własny Litaa aka Rosa)
  • Jake_Nicholas Jake Nicholas ( własny Jefe )
  • Jack_Simon abram01 (własny Kubi i 0Verte)
  • Awansowanie nowych członków zarządu
  3. Zmiany w regulaminach:
  • Wprowadzenia możliwości ukarania warnem osoby która celowo odwala, dezorganizuję pracę Opiekunów Gry na kanale IRC 2 W578
   Zmiana punktu LKiZ z: Przekazywanie treści nieistotnych dla rozgrywki oraz przekazywanie wiadomości sprzecznych z głównymi założniami globalnych kanałów IC ( /ad /cb /news /lspd /fbi /rzad ) oraz OOC ( /o, /n [zm. z dn. 10.IV.2011]): kick, blokada pisania na czatach globalnych 1-8h (zm. z dn. 10.IV.2011) Warn lub utrata frakcji / konta premium (zm. z dn. 31.10.2010)
   na (zmianę pogrubiono)
   Przekazywanie treści nieistotnych dla rozgrywki oraz przekazywanie wiadomości sprzecznych z głównymi założniami globalnych kanałów IC ( /ad /cb /news /lspd /fbi /rzad ) oraz OOC ( /o, /n [zm. z dn. 10.IV.2011]) i kanałów IRC o charakterze globalnym[zm. z dn. 22.V.2014]: kick, blokada pisania na czatach globalnych 1-8h (zm. z dn. 10.IV.2011) Warn lub utrata frakcji / konta premium (zm. z dn. 31.10.2010)
  4. Rekrutacje i reorganizacje:
  • Otworzenie rekrutacji na administracje M-RP W583
   Docelowa ilośc nowych administratorów z rekrutacji: 13
   Etapy rekrutacji: 1. Konkurs podań (15 osó B) ALBO wygranie wyborów na P@ (5osó B) 2. Test z LKiZ 3. Rozmowa z zarządem 4. Miesięczny okres próbny (zasady /dpa)
   Osoba odpowiedzialna: Julia
  • Zrobienie gruntownej selekcji w Administracji, wywalenie nieaktywnych, olewających grę. W587
   Stworzenie listy adminów podejrzanych o niekatywność, brak zaangażowania, według następujących kryteriów:
   - osoby które przekroczyły statutową nieobecność (ponad 30dni nieaktywności zgłoszonej lub 8dni nieaktywności niezgłoszonej)
   - osoby nie wypowiadające się w panelu gracza
   - osoby bez komisji administracyjnej
   - osoby wytypowane przez członków zarządu i kierowników
  • Przekzanie członkowi zarządu Julia uprawnienia sprawdzania strat
  • Nadanie członkowi zarządu Jefe uprawnienia opieki nad kierownikami
  5. Kontynuacje:
  • Postawienie serwera CSGO którym będzie się zajmował RKI
   Osoba prowadząca sprawę: Mrucznik
  Odrzucono:
  • Ukaranie członka zarządu Kubi _Kubi_ zalewy" UnBan z czarnej listy, gdyż nie ma co się tłumaczyć bo inaczej tego nazwać nie można
   Uzasadnienie: Gracz który prosił o odbanowanie został zbanowany za czity w styczniu, napisał apelację (nr 2119) która 29.IV została rozpatrzona pozytywnie (UNBAN z wpisem na listę ostatniej szansy). Osoba ta otrzymała UNBANA 1.V od administratora Gonzalo_DiNorscio, następnie otrzymała ponownego bana za nowe czity 2.V. Zbanowany zwrócił się do Kubiego o UNBAN powołując się na nadaną już apelację (nr 2119) dotyczącą bana ze stycznia a nie z maja. Tym samym zarząd stwierdza, że celem działania Kubiego nie było nadanie lewego UNBANA a jedynie nadanie UNBANA już przyznanego. Kubi działał w nieswiadomości tego, że podjetę przez niego czynności były niezgodne z zasadami - błąd który popełnił był uzasadniony okolicznościami opisanymi powyżej i w pełni go usprawiedliwia.
   Zarząd ubolewa również, że Gonzalo nie próbował wyjasnić sprawy bezpośrednio z Kubim tylko od razu rzucił oskrażnia wobec ale jednocześnie gratuluje czujności w kwestii niedozwolonych unblocków.
   Na koniec pozostaje nam jedynie po raz kolejny przestrzec przed wykonywaniem zadań bez konsultacji z osobą która została bezpośrednio wyznaczona do realizacji tych zadań.
  • Wprowadzenie obowiązku posiadania dwóch kont przez administratorów - 1 do gry IC (+ /ban i /kick) drugie do adminowania (z nickiem OOC i adminem) - tylko działania na drugim koncie będa liczone jako aktywność administratora (własny 0Verte)
  • Informowanie graczy ws. aktualizacji i postępów ekipy serwera W582
   Uzasadnienie: Gracze sa informowani o najważniejszych postępach i aktualizacjach - podawanie szczegółowych inromacji i terminów jest zbedne i nieczemu nie służy.
  Przesunięto na następne zebranie
  • PIESEKxD + wymagana obecność Siwy W540
  • Kontynuacje prac nad nową R@ W589


  #20 Mrucznik

  Mrucznik

   rozradowany sentymentem

  • Zarząd
  • 325 postów
  • Nick SA-MP:John_Mrucznik

  Napisano 07 sierpień 2015 - 21:01

  Zarząd na XXV zebraniu

  które odbyło się 7.VI.2014r w godz. 11:35 - 14:10 na TS3 w składzie:

  0Verte, Kubi, Jefe, Sandra (Litaa aka Rosa), Baron, Mrucznik

  podjął następujące decyzje:


  1. Awanse (11:30)

  W596
  • Michau (_Michau_) - 15@lvl - Vice Kierownik. Bardzo pomocna osoba, zasłużył na wysoki awans. + W599
  • Shaman (Gonzalo_DiNorscio) - 10@lvl - Główny Opiekun Opiekunów Gry, wprowadza innowacyjne zmiany, dyryguje OG - zasłużył na awans.
  • Kazuma (Sergei_Lyakhov) - 20@lvl - Zastępca Opiekuna Opiekunów Gry, bardzo dobrze wykonuje zadania postawione przez Shamana.
  • Albert (_Albert_) - 20@lvl - Pomocnik przy ZG.
  • Konrad (Mike_Kennedy) - 15@lvl - Asystent ds, Strat.
  • Jupik (Ethan_Leoncavallo) - 1 poziom uprawnień (własny Baron)
  • Barker (Bayard_West) - 1 poziom uprawnień (własny Baron)
  • Verone (Antonio_Verone) - 1 poziom uprawnień (własny Baron)
  • Jake Nicholas (Jake_Nicholas] - 1 poziom uprawnień (własny Litaa aka Rosa)
  • Evans (Tommy_Evans) - 1 poziom uprawnień (własny Litaa aka Rosa)
  • Crason (Anthony_Crason) - Pomoc przy rekrutacji na P@. (własny Litaa aka Rosa)
  • yarass (Joel_Woolsey) - 1 poziom uprawnień (własny Baron)
  • DawidGOLF (Cristiano_Black) - 1 poziom uprawnień (własny Baron)
  • [member Headshotwnoge] (Conchita_Helvetica) (własny Litaa aka Rosa)
  2. Kontrola postępów (11:45)
  • Relacja z przebiegu rekrutacji na P@ (zadanie Julii)
   Pozostały trzy osoby do przepytania z LKiZ, zadawano osiem pytań, osoby które zrobią więcej niż trzy błędy nie otrzymywały P@. Obecnie dostalo się ok. 20 P@, od poniedziałku zaczynamy kolejny etap rekrutacji. P@ nada zdalnie 0Verte na podstawie wstawionej przez Jefe i Sandrę. Rozmowa będzie przeprowadzona po ostatninm etapie który będzie trwał 30dni.
  • Informacje o postępach w selekcji wśród @ i ew. działania polegające na wyrzuceniu @ którzy selekcji nie przeszli (zadanie xxx)
   Selekcja przebiegła pomyślnie. Sam fakt selekcji zmotywował nieaktywnych administratorów do częstszej gry. Udało nam się wykryć dwóch adminów bez komisji. Wobec reszty mało aktywnych adminow zastosuje się dalszą obserwację i wyciągnięcie ewentualnych wniosków na następnym zebraniu.
  • Ocena stopnia zaawansowania i przedstawienie wykonanych działań w kwestii serwera CS:GO (zadanie Mrucznika)
   Nie stwierdzono żadnych przeszkód. Wczoraj rozpoczeto prace nad stawianiem serwerów. Szacujemy, że pracę zakończa się w ciągu najbliższych 14dni.
  • Postępy w sprawie kontroli aktywności administratorów (zadanie Litaa i Mrucznik)
   System monitorowania aktywnosci nie działa i nie zostaly podjęte żadne działania mające na celu jego naprawienie. Możliwe, że do najbliższego zebrania uda się rozwiązać ten problem jednak na razie nie jesteśmy w stanie stwierdzić na czym ten problem polega.
  3. Reorganizacje i uprawnienia (12:00)
  • Ścisła selekcja w szeregach Komisji Organizacyjnej W602
   Etap I: Stworzenie ścisłej listy uprawnień (asystentów i kierowników) i zadań przydzielonych konkretnym osobom. Zadania muszą być wskazane w sposób konkretny i nie budzący żadnych wątpliwości.
  4. Kary (12:30)5. Zmiany w regulaminach (13:10)
  • Zmiany w statucie
  • Dodanie art. 15 ust. 7 pkt. 2 o treści:administrator składajacy lub popierający wniosek oświadcza, że w pełni go popiera i zamierza dą????yć do jego realizacji, zna dobrze daną sprawę i jest w stanie udzielić zarządowi fachowej pomocy lub poręczenia w związku z realizacją lub skutkami jakie wniosek wywoła oraz jest w stanie stawić się na zebraniu zarządu i zaprezentować tam owy wniosek" (własny 0Verte)
   W602
  • zmiana art. 4 ust. 2 z: Moderatorów Globalnych zatwierdza i odwołuje Rada Administracyjna na wniosek na
   wniosek H@ forum na: Moderatorów Globalnych zatwierdza i odwołuje H@ forum (z)
  • zmiana art. 4 ust. 3 pkt. 3 z: Inne działania zlecone przez administratorów serwera w zakresie opieki nad forum na: Inne działania zlecone przez administratorów forum w zakresie opieki nad forum (z)
  • skreślenie art. 5 ust. 3 pkt. 3 (z)
  • skreślenie art. 6 pkt. 3 ust. 2 (z)
   Nowa R@
  • Zastąpienie art. 13 ust. 1 pkt. 3 nowym zapisem o treści:
   3) Rada Administracyjna


    • 1 przedstawiciel zaufanych graczy wybierany przez ZG w głosowaniu

    • 5 przedstawicieli administracji wyższej wybieranych przez @ w głosowaniu

    • 1 przedstawiciel zarządu wybierany przez zarząd
  • zmiana art. 16 ust. 1 z: Zebrania odbywają się w dniu i godzinie ustalonej przez przewodniczącego na: Zebrania odbywają się w terminie ustalonym przez przewodniczącego. Termin należy ogłosić w przeznaczonym do tego dziale z 24h wyprzedzeniem. Zebrania muszą po sobie następować z minimum tygodniowym odstępem.
  • zmiana art. 16 ust. 2 z: Wszytkie decyzje są podejmowane większością zwykłą na: Decyzje o nominacjach podejmowane są większością bezwzględną, wszytkie inne podejmowane są większością zwykłą.
  • zmiana art. 16 ust. 3 z: Wybór przewodniczącego i dopuszczanie wniosków odbywa sie na zasadach analogicznych do tych w art. 15. na: Wniosek może złożyć 20graczy i każdy administrator. Jeżli wniosek dotyczy nominacji może go złożyć kierownik komisji po przedstawieniu wyczerpującej listy zasług gracza dla serwera lub 75 graczy.


   • Wniosek o nominację przysługuje również każdemu administratorowi, odpowiada on jednak swoją funkcją za przyszłe zachowania osoby wskazanej we wniosku aż do chwilii otrzymania przez tą osobę P@ lub jej odejścia z funkcji ZG.
  • zmiana art. 16 ust. 4 z: Do podejmowania decyzji minimalna liczba członków musi wynosić co najmniej połowę na: Do podjęcia decyzji wymagana jest obecność minimum 4 członków.
  • zastąpienie art. 16 ust. 5 nowym o treści:
   Rada Administracyjna ma prawo do:


   • Wyboru przewodniczącego Rady Administracyjnej

   • Przyjmowania ZG i rozpoczynanania rekrutacji na ZG na zasadach określonych w art. 5

   • Rozpatrywania spraw skierowanych do niej przez kierowników i wydawanie wiążących decyzji w tych sprawach jednak nie przekraczających kompetencji kierownika który sprawę skierował.

   • innych działań wymienionych w statucie lub zleconych przez Zarząd lub dotyczących administracji niższej
  • zastąpienie art. 16 ust. 6 nowym o treści: Przewodniczący Rady Administracyjnej jest zwolniony z obowiązku posiadania komisji wyrażonym w art. 1 ust. 1 pkt. 9 a przy awansach stosuje się dla niego zasady z art. 7 ust. 5 pkt. 1. Może on również zgłaszać wnioski o awans dla pozostałych członków R@ ale tylko jeżeli wniosek ten zyska aprobatę kierownika komisji w której znajduje się członek R@.
  • dodanie art. 22 ust. 1 pkt. 5 o treści: Od decyzji o wyrzuceniu lub degradacji ZG, MG, OIC można się odwołać do Rady Administracyjnej w ciągu 7dni liczonych od chwilii wydania decyzji
  • zastąpienie art. 15 ust. 4a pkt. 2 zapisem o treści: Degradacja do 0lvl ZG jest równoznaczna z wyrzuceniem takiej osoby z administracji
  • skreślono art. 5 ust. 2.
  • skreślono art. 3 ust. 1 pkt. 2
  • zastąpienie art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 1 i ust. 1a o treści:
   Zaufanych Graczy wybiera Rada Administracyjna podczas zebrania ze zgłoszonych wcześniej wniosków, zaczynając od wniosków zło????onych najwcześniej. Podczas jednego zebrania dopuszcza się rozpatrzenie maksymalnie dwóch wniosków.


   • Członkowie Rady zapoznają się z opinią osoby zgłaszającej oraz za zgodą przewodniczącego mogą wysłuchać jego argumentów nie zamieszczonych we wniosku i przeprowadzić z nim rozmowę.

   • Rada Administracyjna ma obowiązek przeprowadzić rozmowę z kandydatem oraz sprawdzić jego znajmość LKiZ jeżeli nie zrobił tego kierownik.

   • Jeżli rozmowa i znajomość LkiZ była pozytywna to członkowie Rady wspólnie wyznaczają dwie osoby których zadaniem będzie obserwacja kandydata trwa ona nie krócej niż do kolejnego zebrania.

   • Na podstawie sprawozdania członkowie Rady Administracyjnej podejmują decyzję o przyjęciu Zaufanego Gracza.
   1a. Zaufanych Graczy wybiera Rada Administracyjna podczas rekrutacji, jednak musi się ona zakończyć wyborem co najmniej 5 ZG. Każda rekrutacja musi składać się z czterech etapów których szczegóły i czas trwania ustala Rada Administracyjna.


   • Konkurs podań z tego etapu zwalnia się osoby zgłoszone do rekrutacji przez kierowników lub posiadające poparte z chwilą ogłoszenia rekrutacji wnioski o nadanie ZG które z chwilą włączenia gracza z wniosku do rekrutacji uważane sa za rozpatrzone.

   • Sprawdzenie znajmości LKiZ na podstawie przygotowanego wcześniej i zatwierdzonego przez członka zarządu zestawu pytań.

   • Rozmowa z kandydatem w rozmowie mogą uczestniczyć wszyscy członkowie R@ podczas zebrania lub osoby przez R@ wyznaczone.

   • Głosowanie graczy wybranych kandydatów R@ prezentuje w odpowiednio wyeksponowanym temacie w którym gracze mogą oddać głos na swojego kandydata.
  • zmiana art. 3 ust. 1 pkt. 1 z: Wybór nowych kandydatów na opiekunów na ustalonych przez siebie zasadach zatwierdzonych przez Zarząd na: Wybór opiekunów na ustalonych przez siebie zasadach zatwierdzonych przez Zarząd
  6. Wnioski własne: (14:00)
  • Podjęcie działań w sprawie wprowadzania aktualizacji do obecnego gamemodu (własny Kubi)
   Przyznanie Kubiemu dostępu do mapy.
  Odrzucone:
  Ostrzeżnie Crason w związku z zaniechaniem przy stronniczo rozpatrywanych skarg na @ (własny 0Verte) + obecność
  Degradacja Anthony_Crason
  Degradacja Leito Marchietti
  Skarga Cristiano_Soprano
  Zmiana przyszlych rekrutacji na P@ W610 - teraz jest dobrze
  Utworzenie specjalnej komisji tymczasowej do sprawdzenia kompetencji administratorów serwera mrucznik RP W613 - jest dział skarg a testy przeprowadzane sa dorażnie
  Przywrócenie na 10@lvl Martin_Walters Winters W575 + obecność wymagana
  Bart_Quintalla Bart + obecność wymagana
  Dopisanie do LKiZ warna zaodwalanie" podczas wywiadu (/call_live) W595 - to nie jest problem przerwać taką rozmowę
  Usunięcie limitu oddania strat za /q złapane przez Marcepana W609 - pieniądze należy trzymać w banku
  skreślenie w całości art. 5 ust. 4a (degradacja ZG za pomocą komendy) - taką komendą jest /dajzaufanego
  Dla użytkownika Kush W593 - na BE nie ma rady, można jedynie sukcesuwnie banować takie konta, gdy już dowiemy się, ze to on
  Zrobienie wszytkiego co nie jest zrobione W604
  Ustalenie osoby odpowiedzialnej za wyczyszczenie pręgie????a i próba przywrócenia wpisanych tam osób

  Przesunięto:
  Zawieszenie Sam_Leoncavallo - do ewentualnego powrotu
  Przymuszenie KO do narracji gry W579 + obecność lecik i kierownika KO lub osoby odpowiedzialnej za org. przestępcze - do czasu reorganizacji KO
  Rozpoczęcie prac nad nową komisją ds. forum (własny 0Verte) - na następnym zebraniu jako kontrola postępów
  Zmiana art. 7 ust. 4 z: Administratorowi Serwera przysługują uprawnienia moderatora globalnego oraz te określone w gamemodzie. na: Administratorowi Serwera przysługują uprawnienia określone w gamemodzie, oraz dostęp do Panelu Kontrolnego Moderatora dla wyznaczonych osób i określonych uprawnieniach przez Zarząd Forum. (p) - zostanie zło????one razem z wniosek o powołanie komisji ds. forum
  UB dla Lance Beauregard(obecnie) / LanceJuicy' Bengred / Lance Westbrook. W592 + obecność wymagana RalF


  Wróć do Sabat H@


  Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

  0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych